Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

MORENI ÎN ACȚIUNE PENTRU CLIMĂ (MAC)

https://www.youtube.com/watch?v=g939nMtDR_4

 

PLANUL DE ATENUARE ȘI ADAPTARE LA SCHIMBĂRILE CLIMATICE (PAASC) pentru Municipiul Moreni pentru perioada 2023 – 2030

Invitație la Concursul Național Multidisciplinar “Acțiune pentru climă”. Tema anului este:”Fiecare gest contează”. Concursul va avea loc în Moreni, în perioada 20 aprilie – 16 mai 2023 si se desfășoară pe patru secțiuni.

 

Site proiect  https://www.moreni-actiune-pentru-clima.ro/

 

Comunicat de presă
ref: Lansarea Proiectului „Moreni în Acțiune pentru Climă” (MAC).
Ianuarie 2023
Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor este Operator de Program pentru Programul „Mediu, adaptare la schimbările climatice și ecosisteme”(RO-Mediu), Schema de Granturi Mici „Elaborarea planurilor de atenuare și adaptare la schimbările climatice în municipalități”, și este finanțat prin Mecanismul Financiar al Spațiului Economic European SEE 2014-2021.
UAT Municipiul Moreni, a semnat în data de 24 noiembrie 2022, contractul de finanțare nerambursabilă nr.25244/ BT/24.11.2022 pentru implementarea proiectului: „Moreni în Acțiune pentru Climă” (MAC) – Elaborarea planurilor de atenuare și adaptare la schimbările climatice în municipalități.
Valoarea totală a proiectului este de 603.952 lei, din care 85 % valoare eligibilă nerambursabilă din MF SEE 513.359,20 lei, 15% valoare eligibilă nerambursabilă din bugetul național 90.592,80 lei, și perioada de implementare este 24 noiembrie 2022 – 24 noiembrie 2023.
Obiectivul general al proiectului constă în creșterea capacității la nivelul municipiului Moreni de ameliorare și adaptare la schimbările climatice.
Obiective specifice constau în:
➢ Dezvoltarea Planului de Atenuare și Adaptare la Schimbările Climatice pentru municipiul Moreni pentru perioada 2022 – 2030 și evaluarea oportunității de a adera la Pactul Global al Primarilor;
➢ Creşterea capacităţii autorităţii locale de a elabora şi implementa politici publice responsabile din punct de vedere al climei;
➢ Creșterea gradului de informare și constientizare a cetățenilor din municipiul Moreni cu privire la măsurile de atenuare și adaptare la schimbările climatice.
Rezultatele proiectului aflat în implementare vor conduce la realizarea unui Plan de atenuare și adaptare la schimbări climatice pentru municipiul Moreni.
Proiectul contribuie la punerea în aplicare a politicilor europene și naționale iar implementarea componentei de Atenuare din Planul local de Atenuare și Adapatare la schimbările climatice, va contribui la atingerea țintelor de reducere de emisii, utilizarea resurselor regenerabile de energie și eficiență energetică.

 

Sari la conținut