Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Proiecte nerambursabile

Prin Programul Operational Regional Axa 5.3 Primaria municipiului Moreni a implementat proiectul “Redescoperă Flacăra Petrolului”

Proiectul “Redescoperă Flacăra Petrolului” se afla in a 18-a luna de implementare si pana acum (iulie 2013) s-au desfasurat urmatoarele activitati:

      – participarea la 7 targuri de turism in diferite zone ale tarii:

                    • Targul Turism Touristica Cluj-Napoca (02-04 Noiembrie 2012)

                     • Targul de turism al Romaniei Bucuresti (15 – 18 noiembrie 2012)

                     • Targul de Turism Bacau (23 – 25 noiembrie 2012)

                      • Targul de Turism Bucuresti (14 – 17 martie 2013)

                      • Targul de Turism Transylvania Tourism Fair Brasov (29 –31 martie 2013)

                      • Targul Vacantelor Constanta (5 – 7 aprilie 2013)

                      • Targul de Turism Expo Vacanta Ploiesti (18 – 20 aprilie 2013)

 fiind un prilej de lansare si popularizare a imaginii localitatii Moreni, incepand cu istoria exploatarii petroliere a orasului , resursele naturale, obiceiuri si activitati.

La fiecare targ a fost prezentata proiectia filmului  ,,Moreni, intre Istorie, Legenda, si Realitate”, unde au fost redate imagini din istoria localitatii evidentiind evolutia exploatarii petrolului ce dateaza din 1691 prin imagini de la extractia cu hecna pana sondele din zilele noastre, cat si imagini de la  cel mai mare incendiu din istoria Europei ce a avut loc la sonda nr.160 in 1929 pana in 1931.

Ca mijloace de promovare s-au folosit urmatoarele materiale publicitare:

– afise

– brosuri

– flyere

– carti postale

La stand, vizitatorii erau interesati de asezarea localitatii, de campionatul de motocros, cat si de obiectivele turistice din zona. Zimbraria de la Bucsani, Casa Memoriala a scriitorului I.L.Caragiale, Statiunea balneoclimaterica Pucioasa, Turnul Chindiei – Curtea Domneasca Targoviste au fost cateva din obiectivele atractive ale zonei.

Pe perioada targurilor au avut loc discutii si cu ziaristi, s-au dat  interviuri pentru  posturi de radio si TV.

 

☺ – Organizarea a doua festivaluri in Moreni, unul in perioada 13-14 octombrie 2012 si altul in perioada 22-23 iunie 2013, ce au avut ca scop promovarea resurselor naturale din zona prin desfasurarea unor:

• Expozitii de costume populare din zona si obiecte traditionale ale mesterilor populari;

 Expozitii de carte pe teme de istorie a Moreniului, obiceiuri si traditii legate de petrol: “Redescoperã Flacãra Petrolului”;

 Concursuri cu copiii pe teme de istorie a petrolului în zona Moreniului;

 Concursuri de desene pentru copiii cu tema “Redescoperã Flacãra Petrolului”;

 Expozitii muzeale pe tema etapelor istoriei si evolutiei preocuparilor în extractia si folosirea petrolului în Moreni si zonele limitrofe: “Moreni în istoria petrolului”;

 Spectacole de muzica si dansuri populare.

TRADIŢII DE IARNĂ – REDESCOPERĂ FLACĂRA PETROLULUI – 19 – 20 DECEMBRIE 2017

 

Pentru mai multe informatii puteti accesa site-ul http://redescopera-moreni.ro

Prin Programul Tineret în Acţiune, Acţiunea 1 – Tineri în Europa, Subacţiunea 1.1 – Schimburi de tineri, Primaria municipiului Moreni implementeaza proiectul ,,Ambasadorul de tineret”.

Primăria Municipiului Moreni implementează proiectul ,,Ambasadorul de tineret”, finanţat cu sprijinul Comisiei Europene prin Programul Tineret în Acţiune, Acţiunea 1 – Tineri în Europa, Subacţiunea 1.1 – Schimburi de tineri. Proiectul va fi implementat pe o perioadă de 8 luni, între 07.01.2013 – 30.08.2013 în parteneriat cu Primăria Municipiului Torres Novas şi are o valoare eligibilă de 19.320 de euro, din care cofinanţarea municipalităţii morenare este de 1.230 de euro.

Scopul proiectului este implicarea activă a 24 de tineri din două ţări ale Uniunii Europene (România şi Portugalia) în diverse activităţi pe parcursul a 17 zile astfel încât  să le permită să descopere şi să devină conştienţi de diversele realităţi sociale şi culturale, să înveţe unul de la celălalt şi să întărească sentimentul de a fi cetăţeni europeni.

Obiectivele generale ale proiectului sunt: Promovarea cetăţeniei active a tinerilor, Includerea tinerilor cu oportunităţi reduse, Dezvoltarea solidarităţii şi promovarea toleranţei între tineri.

Obiectivele specifice ale proiectului sunt: Creşterea conştientizării importanţei protecţiei mediului înconjurător prin dezvoltarea mobilităţii europene în contextul globalizării şi a schimbărilor climatice, Conştientizarea diversităţii umane şi a problemelor universale cu care se confruntă toate ţările în domeniul incluziuniii sociale, Dezvoltarea interactivă a inter-culturalismului, promovarea schimburilor culturale şi încurajarea creaţiei culturale în contextul multilingvismului din Uniunea Europeană, Creşterea gradului de cunoaştere şi de conştientizare a tinerilor cu privire la activităţile de voluntariat, Dezvoltarea spiritului creativ în domeniul mediului şi al culturii.

Grupul ţintă al proiectului este format din 24 de tineri din Moreni şi Torres Novas. Beneficiarii direcţi sunt tinerii din Municipiul Moreni şi din Municipiul Torres Novas, precum şi tinerii cu oportunităţi reduse (în special tinerii cu dizabilităţi din Centrul de recuperare pentru persoane cu handicap Moreni), iar beneficiarii indirecţi sunt ceilalţi cetăţeni ai Municipiului Moreni şi ai Municipiului Torres Novas care vor fi vizaţi indirect de efectele şi rezultatele implementării).

Tinerii vor participa la activităţi diverse (de creaţie, de dezbatere, de stimulare a inovaţiei şi a gândirii active, de relaţionare cu tinerii cu oportunităţi reduse şi cu cetăţenii din localitate, de organizare şi desfăşurare a unor evenimente publice precum Ziua Tineretului şi Ziua Europei, etc.), metodele utilizate fiind în mare măsură cele de educaţie non-formală.

Contractul de finantare nr.4894/26.11.2014 SMIS 48920 “Infiintarea unui centru national de informare si promovare turistica in Municipiul Moreni, judetul Dambovita”

Crearea unui Centru Naţional de Informare şi Promovare Turistică în Municipiul Moreni va  contribui la realizarea obiectivelor Axei prioritare 5 „Dezvoltarea durabilă şi promovarea turismului” prin valorificarea atracţiilor turistice existente în zona Municipiului Moreni, ceea ce va conduce la creşterea numărului de turişti cu implicaţii pozitive asupra dezvoltării economice a municipiului. Totodată, promovarea turismului prin intermediului Centrului Naţional de Informare şi Promovare Turistică va atrage noi investitori în municipiul Moreni care vor dori să dezvolte şi să modernizeze infrastructura turistică din municipiu, ca urmare a creşterii numărului de turişti, acest lucru având un impact pozitiv asupra dezvoltării economiei locale.

Potenţialii beneficiari ai proiectului/ grupul ţintă

Grupul ţintă al prezentului proiect este reprezentat de turiştii români şi străini care vor vizita municipiul Moreni şi care, prin intermediul Centrului Naţional de Informare şi Promovare Turistică vor fi mai informaţi cu privire la atracţiile turistice din zonă.

De asemenea, de rezultatele prezentului proiect vor beneficia direct şi indirect următoarele tipuri de entităţi după cum urmează:

Beneficiarii direcţi:

 • Municipiul Moreni care îşi va îmbunătăţi imaginea de zonă turistică;
 • Turiştii români şi străini care aleg să viziteze municipiul Moreni şi zonele limitrofe deoarece vor fi mult mai informaţi cu privire la atracţiile turistice din zonă;

Beneficiarii indirecţi:

 • Locuitorii  municipiului Moreni care vor beneficia de un nivel de trai mai ridicat ca urmare a creşterii numărului de turişti din zonă, cu implicaţii directe asupra dezvoltării economice a municipiului Moreni;
 • Localităţile vecine municipiului Moreni, care vor cunoaşte o dezvoltare mai accentuată ca urmare a promovării municipiului Moreni şi a atracţiilor turistice din împrejurimi;
 • Agenţiile de turism care îşi vor creşte veniturile prin oferirea unui număr mai mare de pachete turistice persoanelor dornice să viziteze municipiul Moreni;
 • Agenţii economici care îşi vor spori veniturile ca urmare a creşterii numărului de turişti din zonă;
 • Operatorii de transport care îşi vor spori veniturile ca urmare a creşterii numărului de turişti dornici să călătorească în zona municipiului Moreni;
 • Proprietarii obiectivelor turistice prin creşterea numărului de vizitatori;
 • Proprietarii de hoteluri şi pensiuni turistice ca urmare a creşterii numărului de turişti din zona municipiului Moreni.

Obiectivul general

Obiectivul general al proiectului îl reprezintă construirea unui Centru Naţional de Informare şi Promovare Turistică în municipiul Moreni, judeţul Dâmboviţa, care să contribuie la îmbunătăţirea gradului de atractivitate al municipiului Moreni şi implicit al judeţului Dâmboviţa, prin transformarea zonei într-o destinaţie turistică de calitate pe baza patrimoniului său natural şi cultural.

Scopul Centrului Naţional de Informare şi Promovare Turistică

Scopul Centrului Naţional de Informare şi Promovare Turistică este acela de a promova potenţialul turistic al municipiului Moreni şi respectiv al judeţului Dâmboviţa, de a prezenta toate ofertele şi atracţiile turistice locale în scopul creşterii numărului turiştilor în municipiul Moreni şi implicit în judeţul Dâmboviţa.

Obiective specifice

La baza obiectivului general al proiectului stau o serie de obiective specifice după cum urmează:

 • Crearea a 2 noi locuri de muncă permanente în cadrul Centrului Naţional de Informare şi Promovare Turistică până la sfârşitul implementării proiectului;
 • Creşterea gradului de informare a turiştilor care vizitează zona şi a operatorilor din domeniul turismului cu 25% în 3 ani de la finalizarea implementării proiectului;
 • Crearea unui website cu informaţii de interes pentru potenţialii turişti până la sfârşitul perioadei de implementare a proiectului;
 • Crearea unei baze de date cu informaţii turistice până la sfârşitul implementării  proiectului;
 • Sporirea vizibilităţii obiectivelor turistice din municipiul Moreni şi din împrejurimi;
 • Conectarea Centrului Naţional de Informare şi Promovare Turistică la reţeaua naţională de centre de informare şi promovare turistică;

Rezultatele

Obiectivele specifice ale proiectului reflectă rezultatele ce se vor obţine după implementarea proiectului şi anume:

 • 2 noi locuri de muncă permanente create;
 • 1 website cu informaţii turistice creat;
 • 1 bază de date cu informaţii turistice creată;
 • Creşterea numărului de turişti din municipiul Moreni şi din împrejurimi;
 • Creşterea gradului de informare a turiştilor cu privire la obiectivele culturale, istorice şi turistice din zona localităţii Moreni.

Pentru mai multe informatii puteti accesa site-ul www.cniptmoreni.ro

 

Contractul de finantare nr.4751/06.10.2014 SMIS 52977 “Modernizare sala de sport cu 300 de locuri la Liceul Tehnologic Petrol Moreni”

Primăria Municipiului Moreni, în calitate de beneficiar, a obţinut finanţare nerambursabilă în cadrul celui ce-al doilea apel de proiecte deschis în cadrul Programului Operaţional Regional 2007 – 2013 pentru Domeniul major de intervenţie 3.4 „Reabilitarea, modernizarea, dezvoltarea şi echiparea infrastructurii educaţionale preuniversitare, universitare şi a infrastructurii pentru formare profesională continuă”.

Contractul de finanţare pentru proiectul cu titlul „Modernizare sală de sport cu 300 de locuri la Liceul Tehnologic Petrol Moreni” a fost semnat în toamna anului 2014, având o perioadă de implementare de aproximativ 15 luni.

Investiţia însumează o valoare totală de peste 4,85 milioane de lei, din care valoarea totală eligibilă a fost de peste 2,6 milioane de lei (fonduri FEDR – 2.215.673,96 lei; fonduri de la bugetul de stat –  338.867,78 lei; cofinanţarea eligibilă a beneficiarului – 52.133,51 lei).

Lucrările efectuate în cadrul acestui proiect au avut ca obiectiv modernizarea infrastructurii educaţionale preuniversitare, prin creşterea calităţii procesului educaţional şi a gradului de confort al elevilor, al cadrelor didactice, precum şi al personalului nedidactic de la Liceul Tehnologic Petrol din Moreni.

Cu ajutorul fondurilor nerambursabile Regio s-au executat lucrări de modernizare a sălii de sport a liceului (lucrări de arhitectură, instalaţii electrice, termice, sanitare interioare, pentru ventilaţie şi climatizare, instalaţii de gaze naturale, asigurarea utilităţilor necesare obiectivului de investiţii, asigurarea cu utilaje şi echipamente tehnologice, precum şi alte dotări).

Reamintim că în perioada de programare anterioară, 2007 – 2013, Unitatea Administrativ Teritorială Municipiul Moreni a reuşit să atragă în total fonduri nerambursabile Regio de peste 15 milioane de lei.

 

Sari la conținut