Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

DEMNI – Dezvoltare Echitabilă, Măsuri Nediscriminatorii și Incluzive

Loading

 

Mai multe detalii gasiți accesând site-ul proiectului    https://demni.primariamoreni.ro/

 

Anunț de presă
ref: Lansarea Proiectului
DEMNI – Dezvoltare Echitabilă, Măsuri Nediscriminatorii și Incluzive
februarie 2023
Primăria Municipiului Moreni, județul Dâmbovița, în calitate de Promotor de Proiect anunță lansarea proiectului „DEMNI – Dezvoltare Echitabilă, Măsuri Nediscriminatorii și Incluzive”.

Proiectul are o durată de 16 luni și va fi implementat la nivelul parteneriatului creat între: UAT Moreni (în calitate de Lider de Parteneriat), UAT Adjud (în calitate de Partener 1), și ONG Asociația Dantes Dezvoltare Antreprenoriat (în calitate de Partener 2).
Proiectul este finanțat prin Programul „Dezvoltare locală, reducerea sărăciei și creșterea incluziunii romilor”, Granturile SEE 2014-2021, Apel deschis de proiecte „Creșterea incluziunii și abilitarea romilor”, Runda a 2-a, Aria 7 „Incluziunea și abilitarea romilor”, administrator grant: Fondul Român de Dezvoltare Socială (FRDS).
Valoarea grantului alocat proiectului este de 760.474,05 euro, respectiv 3.741.000 lei.
Obiectivul general al proiectului constă în creșterea gradului de utilizare a serviciilor publice prin asigurarea accesului la servicii integrate pentru 800 de persoane de etnie romă din localitățile Moreni și Adjud.
Obiective specifice constau în:
➢ Creșterea gradului de participare la educație pentru 130 de părinți/reprezentanți legali/tutori și pentru 400 de copii de etnie romă, in localitățile Moreni si Adjud, prin implementarea unui set de măsuri de informare, consiliere, sprijin material și activități creative, motivaționale, recreative, ocupaționale pe toată durata proiectului;
➢ Creșterea calității vieții pentru 800 de persoane de etnie romă din localitățile Moreni si Adjud prin facilitarea accesului la servicii sociale și medicale;
➢ Creșterea și diversificarea șanselor pe piața muncii pentru un număr de 355 de persoane de etnie romă din localitățile Moreni si Adjud prin măsuri specifice de informare, consiliere profesională și mediere pe piața muncii, formare profesională.
Cele 800 de persoane de etnie romă vor beneficia de setul de măsuri socio-medicale, respectiv de serviciile echipei mobile, de analize și consultații medicale, servicii stomatologice, kituri igienico-sanitare, de ateliere/workshop-uri privind stilul de viată sănătos, etc.
Manager proiect: Breazu Mădălina
Telefon: 0245/667265, Email: madalina.breazu@primariamoreni.ro

 

Sari la conținut