Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

DOTAREA AMBULATORIULUI DIN CADRUL SPITALULUI MUNICIPAL MORENI

Loading

PROGRAMUL OPERAŢIONAL REGIONAL 2014-2020

AXA PRIORITARĂ  NR.8.- DEZVOLTAREA INFRASTRUCTURII DE SĂNĂTATE ȘI SOCIALE

PRIORITATEA DE INVESTIȚII 8.1 – INVESTIȚII SANITARE ȘI SOCIALE CARE CONTRIBUIE LA DEZVOLTAREA LA NIVEL NAȚIONAL, REGIONAL ȘI LOCAL, REDUCÂND INEGALITĂȚILE ÎN CEEA CE PRIVEȘTE STAREA DE SĂNĂTATE ȘI PROMOVÂND INCLUZIUNEA SOCIALĂ PRIN ÎMBUNĂTĂȚIREA ACCESULUI LA SERVICIILE SOCIALE, CULTURALE ȘI DE RECREERE , PRECUM ȘI TRECEREA DE LA SERVICIILE INSTITUȚIONALE LA SERVICIILE PRESTATE DE COMUNITĂȚI.

OPERAȚIUNEA 8.1 – CREȘTEREA ACCESIBILITĂȚII SERVICIILOR DE SĂNĂTATE , COMUNITARE ȘI A CELOR DE NIVEL SECUNDAR, ÎN SPECIAL PENTRU ZONELE SĂRACE ȘI IZOLATE/A-AMBULATORII.

TITLUL PROIECTULUI:  DOTAREA AMBULATORIULUI DIN CADRUL SPITALULUI MUNICIPAL MORENI

 

Obiectivul Specific  – Ridicarea nivelului calitativ al actului medical prin dotarea Ambulatoriului din cadrul Spitalului Municipal Moreni

Informații proiect

Îmbunătățirea infrastructurii sociale prin dotarea Ambulatoriului Spitalului Municipal Moreni în  vederea creșterii accesului la servicii de îngrijire medicală primară în regim ambulatoriu.

 

Cod SMIS – 128034

Obiectivul general    

În contextul Strategiei de Dezvoltare a municipiului Moreni, obiectivul general al proiectului  constă în îmbunătățirea infrastructurii sociale prin dotarea Ambulatoriului Spitalului Municipal Moreni în vederea creșterii accesului la servicii de îngrijire medicală primară în regim ambulatoriu.

Scopul proiectului este de a contribui la eficientizarea sistemului de sănătate din Municipiul Moreni, prin reducerea internărilor evitabile în cadrul Spitalului Municipal Moreni, cât și la accesibilizarea ofertei de servicii de asistență în cadrul Ambulatoriului.

 

Obiectivele specifice ale proiectului

1.Ridicarea nivelului calitativ al actului medical prin dotarea Ambulatoriului din cadrul Spitalului Municipal Moreni

  1. Scăderea numărului de pacienți internați prin dotarea Ambulatoriului cu aparatură medicală complexă.
  2. Diagnosticarea pacienților în stadiul incipient și tratarea cu succes a unor afecțiuni mai usoare, prevenind agravarea lor, ca urmare a dotării și instrumentării la standarde europene.

 

Contract de finanțare nr.5201/19.03.2020 -cu termen de finalizare a perioadei de implementare 30.11.2021.

 

Rezultate așteptate

R.1  Un număr crescut de persoane care beneficiază de serviciile medicale desfășurate în unitățile dotate. Prin implementarea proiectului, activitatea medicală desfășurată în unitățile sanitare care beneficiază de noile dotări va fi eficientizată. Aceasta va determina creșterea capacității unității de tratare a persoanelor și, indirect, la creșterea accesibilizării populației la serviciile medicale.

Acest rezultat se va atinge prin îndeplinirea activității de decontare a contractelor de prestări servicii/furnizare aferente prezentului proiect.

Rezultatul contribuie la îndeplinirea Obiectivului general si Ob. Specific 1 și a indicatorului de realizare 1S35 – Beneficiari de infrastructură medicală construită/ reabilitată/ modernizată/ extinsă/ dotată (pentru servicii medicale comunitare și ambulatorii)

R.2. Dotarea ambulatoriilor din cadrul Regiunii de Dezvoltare cu aparatură medicală de specialitate.

Acest rezultat se va atinge prin îndeplinirea activității de decontare a contractelor de prestări servicii/furnizare aferente prezentului proiect.

Rezultatul contribuie la îndeplinirea Obiectivului general și Ob. Specific 2 și a indicatorului de realizare 1S36 – Unități medicale construite/reabilitate/ modernizate/ extinse/ dotate (pentru servicii medicale comunitare și ambulatorii pentru ambulatorii).

R.3. Creșterea numărului de persoane care beneficiază de acces la servicii medicale de tip ambulatoriu, în cadrul Regiunii.

 

 

Valoarea proiectului

 

Indicator Valoare
Valoarea totală, inclusiv T.V.A.  10.620.854,72 lei
Valoarea eligibilă, inclusiv T.V.A. 10.620.854,72  lei
Asistență Financiară Nerambursabilă, inclusiv T.V.A. 10.408.437,63 lei

(98%)

Contribuţia proprie 459.239,46 lei
Din care, la cheltuieli eligibile 212.417,09  lei

(2%)

Din care, la cheltuieli neeligibile 0,00 lei
Sari la conținut