Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

I. DOCUMENTELE NECESARE PENTRU ELIBERAREA UNEI CĂRȚI DE IDENTITATE (documente obligatorii):

– cererea pentru eliberarea actului de identitate;
– certificatul de nastere al solicitantului si ale copiilor cu vârsta mai mica de 14 ani;
– documentul cu care se face dovada adresei de domiciliu;
– chitanta reprezentand contravaloarea cărții de identitate, respectiv 7 lei, aceasta suma fiind actualizata in functie de rata inflatiei, cu avizul Consiliului Concurentei;
Pe lângă aceste documente, mai sus enumerate, mai sunt necesare și alte documente, in functie de motivul pentru care se solicita eliberarea cărții de identitate, precum si de starea civila a solicitantului, astfel:
1. In cazul eliberarii cărții de identitate la împlinirea vârstei de 14 ani:
– actul de identitate al unuia dintre parinti sau al reprezentantului legal;
– certificatul de casatorie al parintilor sau, după caz hotararea judecatoreasca definitiva si irevocabila prin care se stabileste caruia dintre parinti ii este incredintat minorul, daca parintii sunt divortati. Minorul depune cererea pentru eliberarea actului de identitate, însotit de unul dintre parinti sau, după caz, de reprezentantul sau legal, de persoana desemnata din cadrul centrului specializat aflat sub autoritatea serviciului public de asistenta sociala sau de persoana careia i-a fost incredintat in plasament. In situatia in care parintii au domicilii diferite, cererea pentru eliberarea actului de identitate se semneaza de parintele la care minorul are domiciliul, in conditiile legii. Pentru minorul care, desi a fost incredintat prin hotarare judecatoreasca, unuia dintre parinti, locuieste statornic la celalalt parinte, se solicita declaratia de consimtamant a parintelui caruia i-a fost incredintat din care sa rezulte ca este de acord ca in actul de identitate al minorului sa fie inscrisa adresa la care acesta locuieste statornic. In conformitate cu prevederile alin. (2) al art. 14 din O.U.G. nr. 97/2005, eliberarea primului act de identitate nu se poate face pe baza de procura speciala.
2. In cazul persoanelor casatorite/divortate/vaduve:
– certificatul de casatorie/hotararea de divort definitiva si irevocabila/certificatul de deces al sotului decedat.
3. In cazul pierderii, furtului, distrugerii sau deteriorarii actului de identitate:
– un document oficial cu fotografie de data recenta, pentru certificarea identitatii.

Sari la conținut