Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

II. ELIBERAREA ACTULUI DE IDENTITATE CA URMARE A SCHIMBARII DOMICILIULUI DIN STRĂINĂTATE ÎN ROMÂNIA

Cetățenii români cu domiciliul in străinătate care doresc sa-si schimbe domiciliul în România se prezintă la serviciul public comunitar de evidenta a persoanelor pe a carui raza teritoriala este situat imobilul unde isi stabilesc domiciliul, unde depun Cererea pentru eliberarea actului de identitate ca urmare a schimbarii domiciliului din străinătate in românia, împreună cu următoarele documente:
– certificatul de nastere;
– certificatul de casatorie, in cazul persoanelor casatorite sau al sotului supravietuitor;
– hotararea de divort definitiva si irevocabila, după caz;
– certificatul de deces al sotului/sotiei decedat/decedate, in cazul sotului supravietuitor;
– certificatele de nastere ale copiilor cu vârsta mai mica de 14 ani;
– documentul cu care se face dovada adresei de domiciliu, precum si, după caz, cel cu care se face dovada adresei de reședință;
– pasaportul românesc valabil sau expirat ori certificatul constatator privind dobandirea cetățeniei române, emis de Ministerul Justitiei sau de misiunile diplomatice si oficiile consulare ale româniei din străinătate, original si copie; in situatia in care solicitantul nu poate face dovada cetățeniei române, i se eliberează actul de identitate, numai după ce se atesta de către Directia Generala de Pasapoarte, la cererea serviciului public comunitar de evidenta a persoanelor, faptul ca solicitantul este cetățean român;
– actul de identitate si/sau pasaportul, eliberate de autoritatile straine;
– chitanta reprezentand contravaloarea cărții de identitate;
Certificatele de stare civila prezentate de solicitant trebuie sa fie emise de oficiile de stare civila române, iar pentru hotararile judecatoresti privind statutul civil al titularului, pronuntate in străinătate si investite cu formula executorie, se prezinta copii traduse si legalizate.
Solicitantii a caror nastere sau casatorie nu a fost inregistrata in registrele de stare civila române vor solicita transcrierea certificatelor de stare civila obtinute in străinătate, atat pentru ei, cat si pentru copiii minori. In situatia in care numai unul dintre parinti isi schimba domiciliul din străinătate in România, împreuăa cu copiii minori, este necesar consimțământul celuilalt parinte, dat in forma autentica la notarul public, sau copia hotararii judecatoresti prin care copiii au fost incredintati parintelui care isi schimba domiciliul in România, situatie in care se depune copie a hotararii judecatoresti ramase definitiva, irevocabila, investita cu formula executorie.

Sari la conținut