Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

III. ELIBERAREA PRIMULUI ACT DE IDENTITATE PERSOANELOR CARE AU DOBÂNDIT CETĂȚENIA ROMÂNĂ

Persoanele care au dobandit cetățenia română depun cererea pentru eliberarea primului act de identitate la serviciul public comunitar de evidenta a persoanelor pe raza caruia locuiesc, unde prezinta următoarele documente:
a) certificatul constatator eliberat de Ministerul Justitiei ori de misiunile diplomatice sau oficiile consulare ale româniei in străinătate, original si doua copii; in cazul minorilor care au implinit vârsta de 14 ani si nu sunt inscrisi in certificatul constatator care atesta dobandirea cetățeniei de către unul dintre parinti, dovada cetățeniei acestora se face potrivit dispozitiilor art. 9 din Legea nr. 21/1991 a cetățeniei române cu modificarile si completarile ulterioare;
b) certificatele de stare civila ale solicitantului, nastere si casatorie, daca este cazul, precum si cele ale copiilor sai cu vârsta mai mica de 14 ani, care dobandesc cetățenia româna impreuna cu parintii, original si copie; in vederea obtinerii certificatelor de stare civila românesti, se solicita transcrierea certificatelor de stare civila procurate din străinătate la Serviciul Public Comunitar de Evidenta a Persoanelor al Sectorului 1 al Municipiului Bucuresti;
c) documentul cu care se face dovada adresei de domiciliu, original si copie;
d) un document cu fotografie, cu care solicitantul poate face dovada identitatii, respectiv: pasaport, permis de conducere sau act de identitate strain, original si copie;
e) chitanta reprezentand contravaloarea cărții de identitate;

f) cerere tip
La eliberarea actului de identitate, solicitantul va preda permisul de sedere eliberat de Oficiul român pentru Imigrari, iar in situatia in care nu mai detine acest document va da o declaratie în acest sens.

Sari la conținut