Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Cariera

04.09.2023 Anunț concurs de recrutare pentru ocuparea funcției publice de execuție vacante de Inspector, clasa I, grad profesional debutant din cadrul Compartimentului Registratură, Serviciul Administrație Publică, Primăria Municipiului Moreni. Atribuțiile postului. Formular de înscriere.

 

16.08.2023 Anunț cu privire la ocuparea prin transfer la cerere a funcției publice de execuție vacante de Inspector, clasa I, Superior, Compartiment Personal, Biroul Resurse Umane, Managementul Calității și de Mediu.

26.06.2023 Anunț privind recrutarea și selecția pentru ocuparea a două posturi pe perioadă determinată de expert educație în cadrul proiectului “DEMNI – Dezvoltare Echitabilă, Măsuri Nediscriminatorii și Incluzive”. Cerere înscriere.

10.05.2023 Anunț concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a unui post de muncitor calificat treapta II, în cadrul CSM, Primăria municipiului Moreni. Formular de înscriere

   • 17.05.2023 Anunț suspendare concurs

20.03.2023 Anunț promovare în grad profesional pentru funcții publice

14.03.2023 Anunț examen promovare, Compartiment Sala de Sport Liceul Tehnologic Petrol

21.02.2023 Anunț concurs de ocuparea unei funcții contractual vacante pe durată nedeterminată de paznic, în cadrul Sălii de sport ROMI GOICEA. Formular de înscriere.

14.02.2023 Anunț examen promovare în grad superior.

16.12.2022  Anunț concurs de ocuparea unei funcții contractuale vacante pe durată nedeterminată de Asistent medical în Compartimentul Asistență medicală în Unitățile de Învățământ, Direcția de Asistență Socială. Formular de înscriere.

18.11.2022 Anunț concurs de ocupare a postului vacant de manager al Clubului Sportiv Municipal Flacăra Moreni.

30.08.2022 Anunț promovare personal contractual

06.07.2022 Anunț concurs de recrutare pentru ocuparea funcției publice de execuție din cadrul Compartimentului Investiții, Devize, Situații de Lucrari, Direcția Tehnică, Primăria municipiului Moreni. Formular de înscriere. Atribuțiile postului.

28.06.2022 Anunț concurs pentru ocuparea unor posturi contractuale vacante – 2 posturi asistent medical debutant și 3 posturi educator puericultor, Compartiment Creșă, Direcția de Asistență Socială, Primăria municipiului Moreni. Formular înscriere.

22.06.2022 Anunț concurs pentru ocuparea unor posturi contractuale vacante – 1 muncitor necalificat (ajutor bucătar) și 6 posturi infirmier, Compartiment Creșă, Direcția de Asistență Socială, Primăria municipiului Moreni. Formular înscriere.

07.06.2022 Anunț examen în vederea ocupării postului pe perioadă nedeterminată de medic primar – Compartiment de Asistență Medicală în unitățile de învățământ.

11.04.2022 Anunț concurs de recrutare pentru ocuparea funcției publice de execuție, vacante de Inspector, clasa I, grad profesional principal din cadrul Compartimentului Prestații Sociale, Direcția de Asistență Socială, Primăria municipiului Moreni. Formularul de înscriere îl puteți descărca de aici.  Atribuții post.

18.03.2022 Anunț promovare personal contractual

21.01.2022 Anunț promovare în grad profesional

16.11.2021 Anunț cu privire la ocuparea prin transfer la cerere a funcției publice de execuție vacante de Inspector, clasa I, Superior, Compartiment Relații Publice, Consiliere și Informare Cetățeni, Serviciul Administrație Publică.

11.11.2021 Anunț concurs de recrutare pentru ocuparea funcției publice de execuție vacante de Inspector, clasa I, grad profesional superior din cadrul Compartimentului Valorificare Patrimoniu, Serviciul Valorificare Patrimoniu, Primăria municipiului Moreni.  Atribuțiile postului.  Formular de înscriere.

10.11.2021  Anunț concurs pentru ocuparea a două posturi vacante, Referent II în cadrul Compartimentului Centru de Supraveghere și Monitorizare Video. Formular de înscriere.

08.11.2021  Anunț ocupare post de medic. Cerere înscriere.

08.11.2021 Anunț concurs de recrutare pentru ocuparea funcției publice de execuție vacante de Inspector, clasa I, grad profesional Superior din cadrul Compartimentului Protecția Persoanelor cu Handicap, Direcția de Asistență Socială, Primăria municipiului Moreni.  Atribuțiile postului.  Formular de înscriere.

30.09.2021 Anunț examen de promovare în grad profesional. 

04.08.2021  Anunț privind concursul pentru ocuparea a două posturi vacante, pe perioadă nedeterminată, corespunzătoare unor funcții contractuale de îngrijitor și inspector de specialitate în cadrul Compartimentului Sala de Sport ROMI GOICEA, Primăria municipiului Moreni.  Formular de inscriere.

14.07.2021 Anunț  privind concursul pentru ocuparea prin transfer la cerere la funcțiile publice de execuție vacante de inspector, grad profesional superior, Compartimentul Urmarire, Încasare și Executare, Serviciul Taxe și Impozite.

28.06.2021  Anunț privind concursul pentru ocuparea unui post vacant, pe perioadă nedeterminată, corespunzător unei funcții contractuale de muncitor necalificat – ajutor bucătar în cadrul Compartimentului Creșă, Direcția de Asistență Socială.  Formular de inscriere.

23.06.2021  Anunt privind concursul pentru ocuparea a două posturi vacante, pe perioadă nedeterminată: șofer și paznic în cadrul Compartimentului Administrativ, Întreținere, Pază – Direcția Tehnică, Autoritatea de Autorizare pentru Servicii de Transport Public Local. Formular de inscriere.

15.04.2021 Anunț concurs de recrutare pentru ocuparea funcțiilor publice de execuție, vacante de Consilier, clasa I, grad profesional Superior din cadrul Compartimentului Unitatea de Monitorizare Serviciilor Publice, Serviciul Achiziții Publice, Proiecte, Direcția Tehnică din cadrul aparatului de specialitate al primarului. Atribuțiile postului . Formular de înscriere .

09.02.2021  Anunț concurs de recrutare pentru ocuparea funcției publice de execuție vacante de Inspector, clasa I, grad profesional Superior din cadrul Compartimentului Buget Local, Contabilitate, Serviciul Buget, Contabilitate, Control Intern, Direcția Economică din cadrul aparatului de specialitate al primarului. Atribuțiile postului. F ormular de inscriere .

09.02.2021  Anunț concurs pentru ocuparea a două posturi vacante, pe perioadă nedeterminată,  funcții contractuale de Paznic în cadrul Compartimentului Administrativ, Întreținere, Pază – Direcția Tehnică, Autoritatea de Autorizare pentru Servicii de Transport Public Local. Formular de inscriere.

23.12.2020 Anunț cu privire la ocuparea prin transfer la cerere la funcțiile publice de conducere vacante de Șef Serviciu, gradul II, Serviciul Achiziții Publice, Proiecte.

15.12.2020 Anunț concurs recrutare pentru ocuparea unui post contractual vacant, pe perioadă nedeterminată: Șofer I în cadrul Compartimentului Administrativ, Întreținere, Pază – Direcția Tehnică, Primăria Municipiului Moreni. Formular de inscriere.

14.12.2020 A nunț concurs recrutare pentru ocuparea funcțiilor publice de execuție, vacante de Inspector, clasa I, grad profesional Superior din cadrul Compartimentului Protecția Copilului și a Persoanelor Vârstnice, Direcția de Asistență Socială din cadrul aparatului de specialitate al primarului.

Anexa1 

F ormular de inscriere

27.11.2020 Anunț concurs recrutare pentru ocuparea funcțiilor publice de execuție, vacante de polițist local, clasa I, grad profesional Debutant în cadrul Compartimentului Dispecerat, Monitorizare, Serviciul Public de Poliție Locală.

Anexa 1

Formular de înscriere

26.11.2020 Anunț concurs recrutare pentru ocuparea postului contractual vacant, pe perioadă nedeterminată: Șef Serviciu Voluntar Situații de Urgență – Referent, treapta profesională IA, în cadrul Compartimentului Serviciul Voluntar Situații de Urgență – Primăria municipiului Moreni. Formular de înscriere.

12.10.2020 Anunț promovare în grad profesional a unor funcționari publici din Primăria municipiului Moreni.

17.06.2020 Anunț   concurs de recrutare pentru ocuparea unui post funcțional publice de execuție Inspector, clasa I, grad profesional superior în cadrul Compartimentului Buget Local, Contabilitate, Serviciul Buget, Contabilitate, Control Intern, Direcția Economică. Formularul de înscriere îl puteți descărca de aici .

   • 18.06.2020 Anunț suspendare concurs

08.05.2020 Anunț concurs pentru ocuparea a două posturi vacante, pe perioadă nedeterminată: un post contractual vacant de Ingrijitor și un post contractual vacant de Muncitor IV.

Formularul de inscriere il puteți descarca de aici.

27.04.2020 Anunț concurează Club Sportiv Municipal FLACĂRA Moreni. Formularul de înscriere îl puteți descărca de aici .

27.02.2020 Anunț concurează Club Sportiv Municipal FLACĂRA Moreni. Formularul de înscriere îl puteți descărca de aici.

13.02.2020 Anunț concurs de recrutare pentru ocuparea unui post funcțional publice de execuție Inspector, clasa I, grad profesional debutant în cadrul Compartimentului Buget Local, Contabilitate, Serviciul Buget, Contabilitate, Control Intern, Directia Economica. Formularul de înscriere îl puteți descărca de aici .


29.01.2020 Anunț concurs pentru ocuparea posturilor vacante, Referent IA în cadrul Compartimentului Centru de Supraveghere și Monitorizare Video. Formularul de înscriere îl puteți descărca de aici .


12.12.2019 Anunt concurs de recrutare pentru ocuparea unui post aferent funcționale publice de execuție în cadrul Compartimentului Buget Local, Serviciul Buget, Contabilitate, Control Intern, Direcția Economică. Formularul de inscriere il puteți descarca de aici .


13.11.2019 Anunț promovare în grad profesional a unor funcționari publici din Primaria municipiului Moreni


22.10.2019    Anunt  concurs de recrutare pentru ocuparea unui post aferent funcțiilor publice de executie Inspector, clasa I, grad profesional asistent în cadrul Compartiment Investiții, Devize, Situații de lucrări, Direcția Tehnică, Autoritatea de Autorizare pentru Servicii de Transport Public Local. Formularul de inscriere il puteți descarca de  aici.


02.07.2019    Anunt  concurs pentru ocuparea unui post vacant, pe perioada nedeterminata, corespunzator functiei contractuale de Paznic in cadrul Compartimentului Administrativ, Intretinere, Paza – Directia Tehnica. Formularul de inscriere il puteți descarca de  aici .


27.06.2019    Anunț  concurs de recrutare pentru ocuparea unui post aferent funcțiilor publice de execuție din cadrul Compartimentului Buget Local, Serviciul Buget, Contabilitate, Control Intern, Direcția Economică. Formularul de inscriere il puteți descarca de  aici.


28.12.2018   Anunț concurs de recrutare pentru ocuparea a două posturi aferente funcțiilor publice de executie din cadrul Compartimentului Buget Local, Serviciul Buget, Contabilitate, Control Intern, Directia Economică. Formularul de inscriere il puteți descarca de  aici.


21.12.2018   Anunt  concurs pentru ocuparea posturilor vacante de Educator puericultor si Infirmier din cadrul Compartimentului Cresa, Directia de Asistenta Sociala. Formularul de inscriere il puteți descarca de  aici .


09.11.2018   Anunt  concurs pentru ocuparea a două posturi aferente funcțiilor publice de executie Inspector, clasa I, grad profesional debutant în cadrul Compartimentului Evidenta persoanelor, Serviciul Public Local de Evidenta a Persoanelor.

   • 04.12.2018  Rezultatul  selectiei dosarelor de inscriere la concursul din data de 10.12.2018.
   • 10.12.2018  Rezultatul  probei scrise la concursul de recrutare organizat pentru ocuparea a două posturi vacante aferente funcțiilor publice de execuție: inspector, clasa I, grad profesional debutant în cadrul Compartimentului Evidența Persoanelor, Serviciul Public Local de Evidență a Persoanelor, Primăria Municipiului Moreni.
   • 13.12.2018   Rezultatul  probei interviu la concursul din data de 10.12.2018. Ora de afisare: 16.00.
   • 14.12.2018  Centralizator nominal  cu rezultate concursului de recrutare organizat pentru ocuparea a doua posturi vacante, aferente functiilor publice de executie – inspector, clasa I, grad profesional debutant in cadrul Compartimentului Evidenta Persoanelor, Serviciul Public Local de Evidenta a Persoanelor. Ora de afișare: 16.00.

31.08.2018   Anunt  concurs pentru ocuparea posturilor vacante de Administrator si 4 muncitori Compartiment Sala de sport Liceul Tehnologic Petrol Moreni din 24 – 26.09.2018.

   • 17.09.2018   Rezultatul selectiei dosarelor de inscriere la concursul din data de 24.09.2018. 
   • 24.09.2018   Rezultatul l probei scrise concursul organizat în date de 24.09.2018.
   • 27.09.2018   Rezultatul  probei interviu la concursul din data de 27.09.2018 – Administrator.
   • 27.09.2018   Rezultatul  probei interviu la concursul din data de 27.09.2018 – Muncitori.
   • 28.09.2018   Rezultatul  final la concursul din data de 27.09.2018.

02.08.2018   Anunt  examen de promovare functionari publici din data de 31.08.2018.

   • 23.08.2018  Rezultatul  selectiei dosarelor de inscriere la examenul de promovare din data de 31.08.2018.
   • 31.08.2018  Rezultatul  probei interviu examenul organizat în vederea promovării în gradul profesional superior din data de 31.08.2018.
   • 31.08.2018  Rezultatul  probei scrise examenul organizat în vederea promovării în gradul profesional superior din data de 31.08.2018.

12.07.2018  Anunt  concurs ocupare post vacant ingrijitor in cadrul Compartimentului Administrativ, Intretinere, Paza din data de 03.08.2018.

   • 27.07.2018  Rezultatul  selectiei dosarelor pentru concursul de ocupare post vacant ingrijitor in cadrul Compartimentului Administrativ, Intretinere, Paza din data de 03.08.2018.
   • 03.08.2018  Rezultatul  probei interviu pentru ocuparea postului vacant de ingrijitor, Primaria municipiului Moreni.
   • 03.08.2018  Rezultatul  probei practice la concursul pentru ocuparea postului vacant de ingrijitor, Primaria municipiului Moreni.
   • 03.08.2018  Rezultatul  final al concursului pentru ocuparea postului vacant de ingrijitor, Primaria municipiului Moreni.

09.07.2018  Anunt  examen de promovare din data de 23.07.2018.

   • 20.07.2018  Rezultatul  selectiei dosarelor de inscriere la examenul de promovare din data de 23.07.2018.
   • 23.07.2018  Rezultatul  examenului de promovare din data de 23.07.2018.
   • 06.06.2018  Mătușă  privind examenul de promovare a personalului contractual.
   • 18.06.2018  Rezultatul  selectiei dosarelor de inscriere la examenul de promovare din data de 18.06.2018.
   • 20.06.2018  Rezultatul  examenului de promovare din data de 20.06.2018.

07.05.2018   Anunt  concurs recrutare pentru ocuparea postului aferent functiilor publice de executie Inspector, clasa I, grad profesional principal in cadrul Compartimentului Achizitii Publice, Directia Tehnica si Inspector, clasa I, grad principal din cadrul Compartimentului Investitii, Devize, Situatii de lucrari, Directia tehnica. Formularul de inscriere il puteți descarca de  aici.

   • 31.05.2018  Rezultatul  selectiei dosarelor de inscriere la concursul organizat in vederea ocuparii postului aferent functiilor publice de executie Inspector, clasa I, grad profesional principal in cadrul Compartimentului Achizitii Publice, Directia Tehnica si Inspector, clasa I, grad principal din cadrul Compartimentului Investitii, Devize , Situatii de lucrari, Directia tehnica.
   • 06.06.2018  Rezultatul  probei scrise concursul organizat în cadrul Compartimentului Achizitii Publice, Primaria municipiului Moreni.
   • 06.06.2018  Rezultatul  probei scrise concursul organizat în cadrul Compartimentului Investiții, Devize, Situații de lucru, Primaria municipiului Moreni.
   • 12.06.2018  Rezultatul  probei interviu concursul organizat în date de 12.06.2018
   • 13.06.2018  Rezultatul  final al concursului organizat in vederea ocuparii postului aferent functiilor publice de executie Inspector, clasa I, grad profesional principal in cadrul Compartimentului Achizitii Publice.

23.04.2018  Anunt concurs  pentru ocuparea posturilor vacante, pe perioada nedeterminata, de Director Centru National de Informare si Promovare Turistica in Municipiul Moreni (Inspector de Specialitate, gradul I) si Asistent Marketing (Inspector de Specialitate, gradul I) din cadrul Centrului National de Informare și Promovare Turistică (CNIPT)

   • 04.05.2018 Rezultatul selectiei dosarelor de inscriere la concursul organizat in vederea ocuparii posturilor vacante in cadrul CNIPT Deschide  aici.
   • 14.05.2018  Rezultatul  final al concursului organizat în date de 14.05.2018.
   • 14.05.2018  Rezultatul  probei interviu concursul organizat în date de 14.05.2018.
   • 14.05.2018  Rezultatul  probei scrise concursul sustinut in data de 14.05.2018.
   • 17.04.2018  Rezultatul probei scrise  la concursul de recrutare organizat pentru ocuparea postului aferent funcțiilor publice de executie Inspector, clasa I, grad profesional debutant în cadrul Compartimentului Evidenta persoanelor, Serviciul Public Local de Evidență la Persoanelor
   • 12.04.2018  Rezultatul selectiei dosarelor de inscriere  la concursul de recrutare organizat pentru ocuparea postului aferent functiilor publice de executie Inspector, clasa I, grad profesional debutant in cadrul Compartimentului Evidenta persoana, Serviciul Public Local de Evidenta a Persoanelor.
   • 15.03.2018  Anunt  concurs recrutare pentru ocuparea postului aferent funcțiilor publice de executie Inspector, clasa I, grad profesional debutant în cadrul Compartimentului Evidenta persoanelor, Serviciul Public Local de Evidență a Persoanelor. Formularul de inscriere il puteți descarca de  aici.

[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]

I am text block. Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

I am text block. Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Sari la conținut