Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Procedura selecție membri în C.A. al Prestări Serv. Mun. Moreni

PROCEDURA DE DESEMNARE A MEMBRILOR ÎN CONSILIUL DE ADMINISTRAŢIE AL SOCIETĂŢII PRESTĂRI SERVICII MUNICIPALE MORENI S.R.L.

Anunț susținere etapă interviu. Anexa nr. 4b la HCL nr. 57/ 2021

H.C.L. Moreni nr. 57/27.05.2021 privind stabilirea unor măsuri administrative în vederea declanșării procedurii de evaluare și selecție a membrilor consiliului de administrație la Prestări Servicii Municipale Moreni S.R.L.

 

Plan de selecție în vederea desemnării membrilor Consiliului de Administrație al Societății Prestări Servicii Municipale Moreni S.R.L. – Componenta Inițială

 

Unitatea Administrativ Teritorială Municipiul Moreni, prin Consiliul Local al Municipiului Moreni în calitate de autoritate publică tutelară şi asociat unic al societăţii PRESTĂRI SERVICII MUNICIPALE MORENI S.R.L., a demarat procedura de selecţie a unui număr de 3 (trei) membri ai Consiliului de Administraţie (membri neexecutivi)  pentru societatea menţionată, în conformitate cu O.U.G. nr.109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice, modificată şi aprobată prin Legea nr. 111/2016, precum şi H.G. nr.722/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor din OUG nr.109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice.

Mai multe detalii aici.

Formular 1

Formular 2

Formular 3

Formular 4

Formular 5

Formular 6

Sari la conținut