Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Proiect SIPOCA 671

Loading

“Eficiență instituțională și bună guvernare la nivelul Municipiului Moreni,
cod SMIS 129704, SIPOCA 671″

U.A.T. Municipiul Moreni a implementat proiectul “Eficiență instituțională și bună guvernare la nivelul Municipiului Moreni”, începând cu data de 29-08-2019.

Durata de implementare a fost de 34 luni, conform Contractului de finanțare nr.417/29.08.2019 și Actelor adiționale nr.1, 2 și 3 la acesta.

Valoarea totală a acestui proiect a fost de 1.355.957,26 lei.

Obiectivul general al proiectului a constat în îmbunatațirea procesului decizional, a capacității administrative și a calității și eficienței serviciilor publice furnizate la nivelul Municipiului Moreni, din regiunea mai puțin dezvoltată Sud-Muntenia, prin implementarea de proceduri de sistem și inițierea de măsuri de simplificare a unor proceduri de lucru și a unor politici publice și prin dezvoltarea cunostințelor și abilităților personalului din cadrul instituției.

Prin implementarea instrumentului de auto-evaluare CAF (Cadrul comun de Autoevaluare a modului de Funcționare a instituțiilor publice) , elaborarea unei noi SDL (Strategie de Dezvoltare Locală) a municipiului Moreni și prin completarea si simplificarea unor proceduri unitare, proiectul răspunde obiectivului Specific POCA 2.1: Introducerea de sisteme și standarde comune în administrația publică locală, ce optimizează procesele orientate către beneficiari în concordanță cu SCAP (Strategia pentru Consolidarea Administrației Publice). Pe termen lung, implementarea și utilizarea sistemelor de management al calității, a unor proceduri standard specifice și simplificate pentru reducerea birocrației contribuie la dezvoltarea unei culturii a calității în administrația publică, la crearea unei administrații locale performante, capabile să ofere servicii eficiente și să genereze dezvoltare socio-economică la nivelul comunității.

Proiectul a răspuns obiectivului general II propus prin SCAP 2014–2020 -Implementarea unui management performant în administrația publică, prin propunerea implementării de acțiuni de dezvoltare a unor sisteme unitare de management, de promovare a acestor sisteme/instrumente de management a calității, cu accent pe valoarea adaugată pe care acestea o pot genera în cadrul autorității publice, realizarea unor activități de instruire/formare și organizare a personalului pentru utilizarea managementului calității și dezvoltarea de competențe la toate nivelurile pentru implementarea sistemelor de management a calității.

Proiectul a contribuit la atingerea scopului din Ghidul Solicitantului POCA pentru Cererea de proiecte CP12/2018 și a cuprins acțiunile prevăzute și care au fost transpuse în activități conform Ghidului: sprijiin pentru îmbunatățirea procesului decizional și a planificării strategice, sprijinirea introducerii de instrumente, procese de management a performanței si a calității la nivel local – CAF si dezvoltarea abilităților a circa 120 de persoane din cadrul UAT-ului, prin programe de formare specifice.


Această pagină web este cofinanțată din Fondul Social European prin Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020;

Conținutul acestei pagini web nu reprezintă în mod obligatoriu poziția oficială a Uniunii Europene. Întreaga responsabilitate asupra corectitudinii și coerenței informațiilor prezentate revine inițiatorilor paginii web

Data ultimei actualizari: 29.06.2022

Sari la conținut