Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Acțiuni de planificare strategică și financiară

 UAT MUNICIPIUL MORENI

Stimați cetățeni ai municipiului Moreni,

UAT municipiul Moreni implementează proiectul “Eficiența instituțională și buna guvernare la nivelul Municipiului Moreni”, finanțat din Fondul Social European (FSE), prin Programul Operațional Capacitate Administrativă (POCA).

Un obiectiv specific al proiectului vizează creșterea capacității de a realiza o planificare strategică a municipiului Moreni bazată pe prioritizarea acțiunilor și cheltuielilor bugetare și stabilirea unui dialog cu partenerii locali, prin elaborarea Strategiei de dezvoltare locală a municipiului Moreni pentru perioada 2021-2028.

Pentru elaborarea Strategiei de dezvoltare locală a municipiului Moreni pentru perioada 2021 – 2028, UAT municipiul Moreni, cu sprijinul S.C. Public Research S.R.L. vă transmitem spre completare CHESTIONARUL atașat.

Chestionarul completat cu date din perspectiva dumneavoastră, poate fi completat la https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/STRATEGIAMORENI2028  sau descarcat din link-ul de mai sus si transmis la adresa de e-mail  office@almaro-training.ro  până la data de 28 august 2020.

Pentru informații suplimentare, persoane de contact sunt:

Cu deosebită considerație,

Constantin Dinu, Primar Municipiul Moreni