Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Acțiuni de planificare strategică și financiară

 UAT MUNICIPIUL MORENI

Stimați cetățeni ai municipiului Moreni,

UAT municipiul Moreni implementează proiectul “Eficiența instituțională și buna guvernare la nivelul Municipiului Moreni”, finanțat din Fondul Social European (FSE), prin Programul Operațional Capacitate Administrativă (POCA).

Un obiectiv specific al proiectului vizează creșterea capacității de a realiza o planificare strategică a municipiului Moreni bazată pe prioritizarea acțiunilor și cheltuielilor bugetare și stabilirea unui dialog cu partenerii locali, prin elaborarea Strategiei de dezvoltare locală a municipiului Moreni pentru perioada 2021-2028.

Pentru elaborarea Strategiei de dezvoltare locală a municipiului Moreni pentru perioada 2021 – 2028, UAT municipiul Moreni, cu sprijinul S.C. Public Research S.R.L. vă transmitem spre completare CHESTIONARUL atașat.

Chestionarul completat cu date din perspectiva dumneavoastră, poate fi completat la https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/STRATEGIAMORENI2028  sau descarcat din link-ul de mai sus si transmis la adresa de e-mail  office@almaro-training.ro  până la data de 28 august 2020.

Pentru informații suplimentare, persoane de contact sunt:

Cu deosebită considerație,

Constantin Dinu, Primar Municipiul Moreni


A2.1. Elaborare Strategie de Dezvoltare Locală a Municipiului Moreni.

Contract nr.5342/ 29.05.2020 =5luni

Perioada 09.07.2020-09.12.2020

A fost postat Chestionarul pentru cetateni privind SDL 2021-2028 atat pe site-ul institutiei, pe pagina web a proiectului cat si pe pagina de FB a institutiei. Deasemenea, chestionarul a fost distribuit si cetatenilor din municipiul Moreni.

A fost finalizată Analiza ex-post a Strategiei de Dezvoltare Durabilă a municipiului Moreni 2016-2020, document ce va deveni anexă la Strategia de Dezvoltare Locală a municipiului Moreni pentru perioada 2021-2028.

Au fost finalizate cele 4 Grupuri de lucru cu privire la scenariile/proiectele de dezvoltare:

  • Grup economie și infrastructură;
  • Grup mediu și cultură;
  • Grup dezvoltare socială;
  • Grup educație și formare.

A2.2. Analiza, elaborarea de propuneri de modificare, completarea si simplificarea procedurilor de lucru ale UAT-ului Municipiul Moreni.

Contract nr.5342/ 29.05.2020 =9luni

Perioada 09.06.2020-09.03.2021

Au avut loc 5 intalniri de lucru intre expertul din partea prestatorului de servicii si personalul institutiei pentru modificarea, completarea si simplificarea procedurilor de sistem si operationale existente cat si pentru elaborarea de noi proceduri pentru activitatile procedurabile.

A fost prezentat instituției Raportul privind efectuarea întâlnirilor de lucru cu scop de detaliere, analizare și prezentare a procedurilor de sistem și operaționale aplicabile în UAT Municipiul Moreni și finalizarea de comun acord a listei de proceduri de sistem și operaționale ce urmează a fi modificate, completate, simplificate și elaborate.

Sari la conținut