Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Introducerea CAF ca instrument de management al calitatii si performantei la nivelul Muncipiului Moreni

A3.1 Derularea procesului de auto-evaluare la nivelul Municipiului Moreni, elaborarea concluziilor și implementarea planurilor de imbunătățire.

Contract nr.5350/ 29.05.2020 =11luni

Perioada 09.06.2020-09.05.2021

A fost nominalizat prin dispoziție Responsabilul CAF din instituție. Au fost selectați 15 evaluatori voluntari CAF care au completat on-line cele 9 criterii ale Chestionarului CAF pus la dispoziție de către prestatorul de servicii.

În data de 05.10.2020 a avut loc la sediul instituției întâlnirea evaluatorilor voluntari CAF cu expertul prestatorului de servicii în vederea realizării reuniunii de consens. În cadrul acestei ședințe de lucru s-a discutat despre toate cele 9 criterii si cele 28 subcriterii ale Chestionarului CAF, insintându-se pe acele subcriterii pentru care diferențele de categorie au fost de cel puțin 1 punct, încercându-se ajungerea la un consens.

A fost înaintat conducerii UAT Raportul de autoevaluare/Analiza diagnostic, prin care se face o trecere în revistă a procesului CAF desfășurat în cadrul instituției.

În data de 10.12.2020 a fost prezentat conducerii UAT Raportul de autoevaluare/Analiza diagnostic de către consultantul extern al prestatorului de servicii.

În data de 28.01.2021 a fost prezentat și discutat de către consultantul extern al prestatorului de servicii împreună cu personalul de conducere al UAT precum și cu evaluatorii voluntari documentul Domeniile prioritare de îmbunătățire CAF.

În data de 26.02.2021 a fost prezentat și discutat de către consultantul extern al prestatorului de servicii împreună cu personalul de conducere al UAT și cu evaluatorii voluntari documentul Acțiuni de îmbunătățire CAF.

În data de 12.03.2021 a fost prezentat conducerii instituției DRAFT Plan acțiuni de îmbunătățire CAF 2020-2022, document întocmit de prestatorul de servicii. Documentul se comunică tuturor departamentelor din instituție în vederea consultării si corectării deficiențelor/aducerii de propuneri de îmbunătățire, propuneri care se vor regăsi în Planul Final de acțiuni de îmbunătățire CAF 2020-2022.

În data de 07.05.2021 a fost înaintat instituției noastre de către prestatorul de servicii Raportul final – Introducerea CAF ca instrument de management al calității și performanței la nivelul municipiului Moreni.

S-a finalizat Contractul nr.5350/ 29.05.2020.

Au fost livrate instituției următoarele documente:

Sari la conținut