Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Rectificarea actelor de stare civila romane intocmite ca urmare a transcrierii/inscrierii in registrele de stare civila romane a certificatelor sau extraselor de stare civila incheiate in strainatate

Actele de stare civila române întocmite ca urmare a transcrierii/înscrierii în registrele de stare civila române a certificatelor sau extraselor de stare civila încheiate în strainatate se rectifica numai în urmatoarele situatii:
a) când eroarea se datoreaza autoritatilor locale straine care au înregistrat initial actul si persoana interesata prezinta documentul eliberat de autoritatile straine;
b) când eroarea se datoreaza ofiterului de stare civila care a înscris/transcris actul;
c) când eroarea se datoreaza traducerii prezentate.

Cererea de rectificare a unui act de stare civila, în baza documentului eliberat de autoritatile straine, se depune la serviciul public comunitar local de evidenta a persoanelor sau, dupa caz, la primaria unitatii administrativ-teritoriale de la domiciliul solicitantului, aceasta se înainteaza, de îndata, S.P.C.L.E.P. sau, dupa caz, primariei unitatii administrativ-teritoriale care are în pastrare actul de stare civila.

În conformitate cu prevederile art. 73 din Metodologia nr. 1/1997 de aplicare a Legii nr. 119/1996 cu privire la actele de stare civila, în baza documentului eliberat de autoritatile straine, se opereaza mentiunea de rectificare a actului de stare civila numai cu aprobarea Directiei pentru Evidenta Persoanelor si Administrarea Bazelor de Date.

Cererea privind rectificarea actelor de stare civila române întocmite ca urmare a transcrierii/înscrierii în registrele de stare civila române a certificatelor sau extraselor de stare civila încheiate în strainatate, în baza documentului de rectificare, eliberat de autoritatile straine, va fi însotita de urmatoarele documente:
– documentul de rectificare, eliberat de autoritatile straine, în original si copie);
– traducerea legalizata a documentului, în original si copie, traducerea se va face la un notar public din tara, la misiunea diplomatica ori oficiul consular de cariera al României din tara de resedinta a solicitantului sau la un notar strain, în acest din urma caz trebuind sa fie aplicata Apostila, conform Conventiei cu privire la suprimarea cerintei supralegali¬zarii actelor oficiale straine, adoptata la Haga la 05.10.1961, la care România a aderat prin O.G. nr. 66/1999, aprobata prin Legea nr. 52/2000, cu modificarile si completarile ulterioare;
– certificatul de nastere si/sau casatorie al persoanei pentru care se solicita rectificarea, în original si copie;
– document de identitate.

Sari la conținut