Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

COMUNICAT DE PRESĂ 25.03.2019

Loading

În urma apariţiei în mediul on-line a unor informaţii false, dezavuăm public aşa-zisul articol din publicaţia ,,Dâmboviţa News” referitor la omiterea oficierii unei căsătorii în municipiul Moreni, precum şi lipsa de profesionalism cu care au fost publicate informaţiile – fără o minimă documentare.

La serviciul de Stare Civilă din cadrul Primăriei municipiului Moreni NU A FOST DEPUS NICIUN ACT, nu a fost semnată nicio declaraţie în vederea oficierii căsătoriei celor două persoane despre care face referire articolul în data de 23.03.2019, întregul articol conţinând informaţii neconforme cu realitatea în scopul dezinformării publice.

În conformitate cu prevederile legale în vigoare pentru încheierea unei căsătorii trebuie îndeplinite următoarele:

  1. Declarația de căsătorie se face personal de către viitorii soți, în scris, la serviciul public comunitar local de evidență a persoanelor sau, după caz, la primăria competentă, misiunea diplomatică ori oficiul consular unde urmează a se încheia căsătoria. În cazurile prevăzute de lege, căsătoria se poate încheia şi în afara sediului primăriei. Dacă unul dintre viitorii soţi, părinţii sau tutorele nu se află în localitatea unde urmează a se încheia căsătoria, ei pot face declaraţia la primăria în a cărei rază teritorială îşi au domiciliul sau reşedinţa, care o transmite, în termen de 48 de ore, la primăria unde urmează a se încheia căsătoria.
  2. În aceeaşi zi cu primirea declaraţiei de căsătorie, ofiţerul de stare civilă dispune publicarea acesteia, prin afişarea în extras, într-un loc special amenajat la sediul primăriei şi pe pagina de internet a acesteia unde urmează să se încheie căsătoria şi, după caz, la sediul primăriei unde celălalt soţ îşi are domiciliul sau reşedinţa. Extrasul din declaraţia de căsătorie cuprinde, în mod obligatoriu: data afişării, datele de stare civilă ale viitorilor soţi şi, după caz, încuviinţarea părinţilor sau a tutorelui, precum şi înştiinţarea că orice persoană poate face opoziţie la căsătorie, în termen de 10 zile de la data afişării. Căsătoria se încheie după 10 zile de la afişarea declaraţiei de căsătorie, termen în care se cuprind atât data afişării, cât şi data încheierii căsătoriei.

Astfel, niciuna dintre prevederile legale nu a fost îndeplinită în cazul căsătoriei celor două persoane despre care se face vorbire în articolul publicat de ,,Dâmboviţa News”.

Skip to content