Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

MĂSURI DE PREVENIRE ŞI COMBATERE A COVID-19 CARE SE VOR APLICA DIN DATA DE 9 NOIEMBRIE PE TERITORIUL MUNICIPIULUI MORENI

Loading

În conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului României nr. 935/05.11.2020, ale Ordonanţei de Urgenţă nr. 192/05.11.2020 şi ale Hotărârii Comitetului Naţional pentru Situaţii de Urgenţă nr. 52/05.11.2020, începând cu data de 09.11.2020, timp de 30 de zile, intră în vigoare la nivel naţional următoarele măsuri şi restricţii:
‼️Purtarea măștii de protecție, astfel încât să acopere nasul și gura, este obligatorie pentru toate persoanele care au împlinit vârsta de 5 ani, în toate spațiile publice deschise şi închise;
‼️Se interzice desfășurarea de reuniuni cu prilejul unor sărbători, aniversări, petreceri în spații închise și/sau deschise, publice și/sau private;
‼️Se suspendă activităţile care impun prezența fizică a elevilor în unitățile de învățământ, activităţile didactice se vor desfăşura numai în sistem on-line – excepţie creşele şi after-school-urile;
‼️Se suspendă activitatea piețelor agroalimentare în spații închise, târgurilor, bâlciurilor, piețelor mixte și volante și a talciocurilor;
‼️Se interzice circulația persoanelor în afara locuinței/gospodăriei în intervalul orar 23.00 – 05.00, cu următoarele excepții motivate (pentru care se va completa Declaraţia pe propria răspundere şi se va prezenta Adeverinţa de la angajator):
✅ deplasarea în interes profesional, inclusiv între locuință/gospodărie și locul/locurile de desfășurare a activității profesionale și înapoi;
✅ deplasarea pentru asistență medicală care nu poate fi amânată și nici realizată de la distanță, precum și pentru achiziționarea de medicamente;
✅ deplasări în afara localităților ale persoanelor care sunt în tranzit sau efectuează călătorii al căror interval orar se suprapune cu perioada interdicției, cum ar fi cele efectuate cu avionul, trenul, autocare sau alte mijloace de transport de persoane și care poate fi dovedit prin bilet sau orice altă modalitate de achitare a călătoriei;
✅ deplasarea din motive justificate, precum îngrijirea/însoțirea copilului, asistența persoanelor vârstnice, bolnave sau cu dizabilități ori deces al unui membru de familie;
‼️Prepararea, comercializarea și consumul produselor alimentare și băuturilor alcoolice și nealcoolice sunt permise în spațiile special destinate dispuse în exteriorul clădirilor, în aer liber, cu asigurarea unei distanțe de minimum 2 metri între mese și participarea a maximum 6 persoane la o masă, dacă sunt din familii diferite, și cu respectarea măsurilor de protecție sanitară;
‼️Se instituie obligația pentru operatorii economici care desfășoară activități de comerț/prestări de servicii în spații închise și/sau deschise, publice și/sau private, să își organizeze și să desfășoare activitatea în intervalul orar 05.00 – 21.00. Prin excepție, în intervalul orar 21.00 – 05.00, operatorii economici pot activa doar în relația cu operatorii economici cu activitate de livrare la domiciliu;
‼️Unitățile farmaceutice, benzinăriile și operatorii economici cu activitate de livrare la domiciliu își pot desfășura activitatea în regim normal de muncă, cu respectarea normelor de protecție sanitară;
‼️Pentru angajatorii din sistemul privat, autoritățile și instituțiile publice centrale și locale, indiferent de modul de finanțare și subordonare, precum și regiile autonome, societățile naționale, companiile naționale și societățile la care capitalul social este deținut integral sau majoritar de stat ori de o unitate administrativ-teritorială, cu un număr mai mare de 50 de salariați, este instituită obligația organizării programului de lucru în regim de telemuncă sau muncă la domiciliu, în condițiile legii.
Skip to content