Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Anunţ DEZBATERE PUBLICĂ

Loading

Primaria Municipiului Moreni  a inițiat procedura de consultare publică, în conformitate cu prevederile Legii nr.52/2003 privind transparenta decizională în administratia publică, republicată, cu modificările si completările ulterioare, referitoare la:

PROIECTUL DE HOTARARE privind instituirea unor facilități fiscale și aprobarea procedurii de anulare a accesorilor aferente obligațiilor bugetare principale restante la data de 31.12.2018 inclusiv, datorate bugetului local de către contribuabilii de pe raza administrativ-teritoriala a Municipiului Moreni”.

Materialele pot fi studiate la sediul Primariei Municipiului Moreni, Serviciul Impozite si taxe, cat si pe site-ul la adresa -www primariamoreni.ro (sectiunea ”Anunțuri”).

Etapa consultării publice are loc în perioada 12-23 august 2019.

Persoanele interesate pot trimite sesizari, observații, puncte de vedere cu privire la materialul supus dezbaterii publice la adresa de e-mail: contact@primariamoreni.ro,  sau pot înregistra adrese scrise la registratura din cadrul Primariei Municipiului Moreni, pana la data de 23.08.2019, ora 14,00.

Materialele transmise vor purta mentiunea “RECOMANDARE LA PROIECTUL DE HOTĂRÂRE privind instituirea unor facilități fiscale și aprobarea procedurii de anulare a accesorilor aferente obligațiilor bugetare principale restante la data de 31.12.2018 inclusiv, datorate bugetului local de către contribuabilii de pe raza administrativ-teritoriala a Municipiului Moreni”.

PH   Raport de specialitate   Procedura

Skip to content