Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Evidenta Populatiei

Loading

INFORMATII PRIVIND EVIDENTA POPULATIEI

Actele de identitate care se eliberează cetățenilor români

Actele de identitate care se eliberează cetățeanului român sunt cartea de identitate si cartea de identitate provizorie. Actul de identitate se eliberează pentru prima data la împlinirea vârstei de 14 ani. Cu acesta se face dovada identitatii, a adresei de domiciliu si, după caz, a adresei de reședință a titularului. Termenul de valabilitate al cărții de identitate este, după cum urmează:
– 4 ani pentru persoanele cu vârsta cuprinsă între 14-18 ani;
– 7 ani pentru persoanele cu vârsta cuprinsă între 18-25 ani;
– 10 ani după împlinirea vârstei de 25 ani;
– permanent după împlinirea vârstei de 55 ani.

In sensul Ordonanței de Urgență a Guvernului nr.97/2005, prin act de identitate se înțelege cartea de identitate, precum și cartea de identitate provizorie și buletinul de identitate, aflat în termen de valabilitate. Începând cu data de 1 ianuarie 2011, prin act de identitate se întelege și cartea electronicã de identitate. Cartea de identitate provizorie se eliberează atunci când persoana fizică nu posedă toate documentele necesare eliberării cărții de identitate și în cazul cetățenilor români cu domiciliul in străinătate, care locuiesc temporar in românia. Pentru cartea de identitate provizorie, termenul de valabilitate este de  un an. Actele se depun la serviciul public comunitar de evidenta a persoanelor pe raza caruia solicitantul are domiciliul sau reședință.
Conform dispozitiilor art. 13 alin. (7) din O.U.G. nr. 97/2005, termenul de soluţionare a cererilor pentru eliberarea unui act de identitate este pâna la 30 de zile, acesta putând fi prelungit cu cel mult 15 zile de către seful serviciului public comunitar de evidenta a persoanelor.

Cetățenii români aflati in străinătate pot depune cerere pentru eliberarea primului act de identitate împreună cu documentele prevazute de lege la misiunile diplomatice sau la oficiile consulare ale româniei din statul respectiv. Potrivit prevederilor art. 13 alin.(8) din O.U.G. nr.97/2005, pentru testarea si urmarirea functionarii aplicatiilor informatice, pentru solutionarea unor cazuri deosebite, precum si pentru sprijinirea structurilor cu atributii in domeniul ordinii publice si sigurantei nationale, in activitatea specifica, actele de identitate se eliberează si de către Directia pentru Evidenta Persoanelor si Administrarea Bazelor de Date, precum si de către serviciile publice comunitare judetene de evidenta a persoanelor, respectiv al municipiului Bucuresti. In conformitate cu prevederile legale, cetățenii sunt obligati sa se prezinte,in termen de 15 zile de la împlinirea vârstei de 14 ani sau cu cel mult 180 de zile înainte de expirarea termenului de valabilitate a actului de identitate, dar nu mai putin de 15 zile, la serviciul public comunitar de evidenta a persoanelor la care sunt arondati cu domiciliul sau reședință, pentru a solicita punerea in legalitate cu un act de identitate. Nerespectarea acestor prevederi atrage raspunderea contraventionala, care se sanctioneaza cu amenda cuprinsa intre 40 lei si 80 lei, fara a exista posibilitatea achitarii, in 48 de ore, a jumatate din minimul sumei prevazute.

Cazuri in care se eliberează o noua carte de identitate:

– la expirarea termenului de valabilitate a actului de identitate care urmează a fi preschimbat;
– daca s-au modificat numele sau prenumele titularului, prenumele parintilor, data ori locul nasterii (exemple: schimbarea numelui/prenumelui pe cale administrativa; adoptie; constatarea unor greseli de scriere la intocmirea actului de stare civila; inregistrarea unei persoane in pozitia de “copil gasit” si identificarea ulterioara a actului de nastere intocmit initial, intre acestea existand neconcordanta la data nasterii; inregistrarea tardiva a nasterii unei persoane, cu inscrierea numai a anului de nastere s.a.);
– in cazul schimbarii domiciliului, a denumirii sau a rangului localitatilor si strazilor, al renumerotarii imobilelor sau rearondarii acestora, al infiintarii localitatilor sau strazilor;
– in cazul deteriorarii actului de identitate;
– in cazul pierderii, furtului sau distrugerii actului de identitate;
– cand fotografia din cartea de identitate nu mai corespunde cu fizionomia titularului;
– in cazul schimbarii sexului;
– in cazul anularii;
– in cazul atribuirii unui nou CNP;
– pentru preschimbarea buletinelor de identitate.
In situatia cetățenilor români care au domiciliul in românia și se află temporar în străinătate, eliberarea cărții de identitate se poate face prin intermediul altei personae, pe baza de procura speciala (potrivit modelului postat la Formulare de completat”), autentificată la misiunile diplomatice sau oficiile consulare ale româniei din tara respectiva.

Sari la conținut