Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Articol “Redescopera Flacara Petrolului”

Loading

Redescoperă Flacăra Petrolului

Primăria Municipiului Moreni a implementat pe o perioadă de 2 ani (30.12.2011-29.12.2013) proiectul „Redescoperă flacăra petrolului”, co-finanțat prin Programul Operațional Regional 2007-2013, Axa Prioritară 5 – „Dezvoltarea durabilă și promovarea turismului”, Domeniul Major de Intervenție 5.3 – „Promovarea potențialului turistic și crearea infrastructurii necesare, în scopul creșterii atractivității României ca destinație turistică”.

Obiectivul general al proiectului îl reprezintă promovarea resurselor naturale şi a elementelor de folclor şi artă populară din Moreni şi din zonele limitrofe, cu scopul de a deveni o destinaţie turistică atractivă şi de a dezvolta arealul pentru mediul de afaceri.

 

Produsul turistic promovat în cadrul proiectului este dat de resursele naturale şi antropice din zona Moreni, în mod specific zăcăminte de petrol şi sonde petroliere şi elemente de cultură şi artă populară românească.

În ceea ce priveşte bogăţiile naturale, prin poziţia sa geografică, Municipiul Moreni, la contactul dintre câmpia înaltă şi Subcarpaţi, având culoarul larg al rîului Cricov spre zona muntoasă, crează o privelişte încîntătoare a munţilor Bucegi.

Rezervele de sare, petrol şi gaze naturale sunt asociate sub forma unor structuri petrolifere productive, făcând ca Moreni-ul să fie un centru de importaţă naţională şi mondială în exploatările permanente, cu producţii ridicate în ultimii zeci de ani. Au fost descoperite si importante rezerve de cărbune în partea nordică a orasului şi spre Filipeşti.

Demne de remarcat sunt şi apele de zăcămâmt care pot ajunge la suprafaţă prin exploatare cu ajutorul sondelor, azi fiind folosite în spaţiu amenajat în cadrul Secţiei de Recuperare, Medicină Fizică şi Balneologie a Spitalului Municipal Moreni.

Vegetația intregeste peisajul specific al zonei, fiind bogată și variată pornind de la zonele cu predominarea vegetației ierboase caracteristică fânețelor naturale, trecând peste terenurile de cultură și ajungând la pădurile de foioase care înconjoară ca un brâu întreaga zonă.

 

Principalele obiective turistice ale orașului şi zonelor limitrofe, care vă vor încânta şi vă vor face să reveniţi, sunt:

 

frumoase păduri de foioase și albia amenajată a râului Cricovul Dulce;

monumente cultural – istorice de mare importanță: Biserica având hramul „Schimbarea la Față“ din anul 1868, Biserica cu dublu hram „Adormirea Maicii Domnului și Sfântul Dimitrie“ (1891-1895) din cartierul Stavropoleos;

muzeul de artă şi tradiţii al Şcolii nr.1 Moreni;

monumentul Eroilor din Războiul 1916-1918;

stadionul municipal cu 10.000 de locuri;

dealul Sângeriş din Moreni, traseu natural pentru motocross, inedit prin lungime şi grad de dificultate;

ruinele istorice de la Cazemata Nemților și ruinele unor tuneluri de legătură cu orașul Ploiești;

sondele de foraj şi extracţie petrol și siturile petrolifere;

 

Vizitele în oraşul Moreni, pe lângă obiectivele turistice menţionate mai sus, vor fi o încântare şi din punct de vedere al evenimetelor culturale care se organizeaza aici, pe toata perioada anului.

Astfel, dacă ajungeţi în zonă în timpul unora dintre evenimentele organizate, nu ezitaţi să participaţi, cu siguranţă vă veţi simţii bine şi va fi o experienţă de repetat:

Zilele Municipiului Moreni;

Festivalul Național Cununa Petrolului la care participă elevi din toată țara, rude si profesori însoțitori ai acestora;

Concursul național de motocros la care participă sportivi din țară și străinătate, antrenori și arbitri internaționali, rudele acestora;

Festivalurile de muzică din Parcul Central organizate de municipalitate sau sponsori cu ocazia zilelor municipiului;

Festivalul Național „Copii salvați planeta albastră”, festival organizat de ziua pământului la care participă elevi și profesori din peste 30 de județe ale țării;

Festivalul Toamnei unde se expun roadele producătorilor autohtoni

Pe lângă evenimentele mai sus prezentate, vă aşteptăm şi la Târgul de Turism al României, care se organizeaza în toamna fiecarui an, în Bucureşti, la care vom participa, cu scopul promovării zonei şi atragerii de turişti. Festivalul Toamnei unde se expun roadele producătorilor autohtoni.

Pentru mai multe informații despre proiect vizitați www.redescopera-moreni.ro.

 

Foto © UAT Municipiul Moreni

 

Este important să păstrăm, să conservăm şi să perpetuăm, tradițiile și resursele existente!

 

 

Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României”

Skip to content