Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Comunicat de presă

Loading

PERFORMANȚĂ. PERFECȚIONARE. PROMPTITUDINE LA MORENI

Beneficiar: MUNICIPIUL MORENI

Comunicat de presă Finalizare Proiect ,,Performanță. Perfecționare. Promptitudine”

Proiectul a fost cofinanţat din  FONDUL SOCIAL EUROPEAN prin Programul Operaţional Dezvoltarea Capacităţii Administrative 2007-2013, codul SMIS al proiectului 23569

Valoarea totală eligibilă a proiectului (fără TVA) a fost de 420.655,96 lei, din care: 399.623,16 lei – valoare eligibilă nerambursabilă din Fondul Social European, iar 21.032,80 lei – cofinanţarea eligibilă a beneficiarului.

Obiectivul general al proiectului a fost: Îmbunătăţirea calităţii şi eficienţa serviciilor oferite de către funcţionarii publici cu accent pus pe procesul de descentralizare reflectat la nivelul furnizării de servicii publice.

Scopul proiectului a fost: Creşterea nivelului de perfecţionare şi specializare a funcţionarilor publici din Primăria municipiului Moreni.

Grupul ţintă al proiectului a fost format din 99 funcţionari publici ai Primăriei municipiului Moreni.

Principalele activităţi ale proiectului au fost: Organizarea cursului ,,ECDL” (M1); Organizarea cursului ,,Poliţia Locală” (M2); Organizarea seminarului ,,Implementarea principiilor dezvoltării durabile şi a protecţiei mediului în activitatea administraţiei publice locale” (S1); Organizarea cursului de limba engleză (M3); Organizarea seminarului ,,Egalitatea de şanse în administraţia publică” (S2); Organizarea cursului ,,Manager proiect” (M4); Organizarea cursului ,,Achiziții publice” (M5); Organizarea seminarului ,,Europa – promovare, cooperare, unitate” (S3); Realizarea Sondajului de opinie privind îmbunătățirea eficacității organizaționale și a furnizării serviciilor publice către cetățeni, Realizare analiză de impact a proiectului.

Proiectul s-a desfăşurat pe o perioadă de 16 luni. Locul de desfăşurare al proiectului: Municipiul Moreni.

Prin implementarea proiectului s-au obținut următoarele rezultate:

  1. Creşterea gradului de pregătire a funcţionarilor publici,
  2. Creşterea gradului de satisfacţie a cetăţenilor,
  3. Eficientizarea cheltuielilor publice,
  4. Motivarea, responsabilizarea şi implicarea întregului personal al organizaţiei,
  5. Creşterea eficienţei activităţii interne.

Principalul rezultat aşteptat a fost creşterea gradului de instruire şi perfecţionare în domeniile ECDL, Limba engleză, Poliţia Locală, Managementul proiectelor, Achiziţii publice.

Persoana de contact: Cristina Boje – Manager proiect, tel./fax: 0245.667.265, e-mail: contact@primariamoreni.ro, www.primariamoreni.ro

Sari la conținut