Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

PERFORMANŢĂ. PERFECŢIONARE. PROMPTITUDINE

Loading

Astăzi, 11 decembrie 2013, a avut loc lansarea oficială a proiectului PERFORMANŢĂ. PERFECŢIONARE. PROMPTITUDINE, implementat de Unitatea Administrativ Teritorială Municipiului Moreni începând cu data de 15.10.2013. Proiectul este cofinanţat din Fondul Social European în cadrul Programului Operaţional Dezvoltarea Capacităţii Administrative 2007 – 2013. La eveniment au fost prezenţi funcţionari publici, consilieri locali şi reprezentanţii mass-media.

După primirea şi înregistrarea invitaţilor, Vasile Goran, Viceprimarul Municipiului Moreni, a prezentat importanţa finanţărilor nerambursabile pentru dezvoltarea administraţiei publice locale, punând un accent deosebit pe resursele umane şi pe scrierea de proiecte cu finanţare externă astfel încât să fie găsite soluţii în beneficiul cetăţenilor. ,,Cine investeşte în oameni, investeşte în viitor, investeşte în dezvoltare! Proiectul prin excelenţă se adresează funcţionarilor publici din cadrul instituţiei noastre, dar, prin efectele pe care le va avea, grupul ţintă secundar este reprezentat de cetăţenii din localitate. Comunicarea cu cetăţeanul este fundamentală şi nu trebuie să uităm niciodată că funcţionarul public este în slujba cetăţeanului şi nu invers. De aceea, fac un apel la mai multă eleganţă în relaţia cu cetăţenii, mai multă aplecare spre problemele lor cu care vin la noi, răbdare şi înţelepciune”, a mai declarat Viceprimarul Municipiului Moreni.

Managerul de proiect, Cristina Boje, a prezentat principalele detalii despre proiect, de la obiectiv şi scop la grupul ţintă, activităţile incluse a se implementa, precum şi rezultatele aşteptate. ,,Prin implementarea proiectului se vor obţine următoarele rezultate: Creşterea gradului de pregătire a funcţionarilor publici, Creşterea gradului de satisfacţie a cetăţenilor, Eficientizarea cheltuielilor publice, Motivarea, responsabilizarea şi implicarea întregului personal al organizaţiei, Creşterea eficienţei activităţii interne. La finalul implementării proiectului, principalul rezultat aşteptat este creşterea gradului de instruire şi perfecţionare în domeniile: ECDL, Limba engleză, Poliţia Locală, Managementul proiectelor, Achiziţii publice”, a precizat Cristina Boje.

În finalul conferinţei de presă, Adrian Stângă, purtător de cuvânt, a prezentat aplicabilitatea principiilor de dezvoltare durabilă şi egalitate de şanse în administraţie, accentuând rolul major pe care aceste două concepte îl joacă în societatea de astăzi, cu atât mai mult cu cât dezvoltarea durabilă şi egalitatea de şanse au devenit principii fundamentale ale dreptului comunitar. ,,Dezvoltarea durabilă înseamnă înainte de toate responsabilitate. Înseamnă utilizarea resurselor actuale astfel încât generaţiile viitoare să nu fie private de un trai decent. Dezvoltare durabilă presupune dezvoltarea care corespunde necesităţilor prezentului fără a compromite posibilitatea generaţiilor viitoare de a-şi satisface propriile necesităţi. În acelaşi context, contribuţia proiectului la maximizarea beneficiilor şi reducerea efectelor negative în privinţa  componentelor economic, social şi de mediu este una majoră”, a mai arătat Adrian Stângă.

Valoarea totală eligibilă a proiectului (fără TVA) este de 420.655,96 lei, din care: 399.623,16 lei – valoare eligibilă nerambursabilă din Fondul Social European, iar 21.032,80 lei – cofinanţarea eligibilă a beneficiarului.

Obiectivul general al proiectului: Îmbunătăţirea calităţii şi eficienţa serviciilor oferite de către funcţionarii publici cu accent pus pe procesul de descentralizare reflectat la nivelul furnizării de servicii publice.

Scopul proiectului: Creşterea nivelului de perfecţionare şi specializare a funcţionarilor publici din Primăria municipiului Moreni.

Grupul ţintă al proiectului este format din 99 funcţionari publici ai Primăriei municipiului Moreni.

Principalele activităţi ale proiectului sunt: Organizarea cursurilor de ECDL (M1); Organizarea cursului pentru Poliţia Locală (M2); Organizarea seminarului ,,Implementarea principiilor dezvoltării durabile şi a protecţiei mediului în activitatea administraţiei publice locale” (S1); Organizarea cursului de limba engleză (M3); Organizarea seminarului ,,Egalitatea de şanse în administraţia publică” (S2); Organizarea cursului ,,Managementul proiectelor în administraţia publică locală” (M4); Organizarea cursului de achiziţii publice ecologice (M5); Organizarea seminarului ,,Europa – promovare, cooperare, unitate” (S3); Realizare Sondaj de opinie privind îmbunătățirea eficacității organizaționale și a furnizării serviciilor publice către cetățeni.

Proiectul se desfăşoară pe o perioadă de 14 luni. Locul de desfăşurare al proiectului: Municipiul Moreni.

Skip to content