Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Proiectul PERFORMANȚĂ. PERFECȚIONARE. PROMPTITUDINE la final

Loading

Pe 12 februarie 2015 a avut loc Conferința de presă de închidere a proiectului PERFORMANȚĂ. PERFECȚIONARE. PROMPTITUDINE. Proiectul a fost cofinanţat din  FONDUL SOCIAL EUROPEAN prin Programul Operaţional Dezvoltarea Capacităţii Administrative 2007-2013, codul SMIS al proiectului 23569.

La eveniment au participat Constantin Dinu, Primarul municipiului Moreni, Cristina Boje, Manager proiect, Vasile Goran, Viceprimarul municipiului, echipa de implementare a proiectului, consilieri locali, funcționari publici din grupul țintă și mass-media locală.

,,Orice instituție publică este obligată prin lege să asigure cadrul adecvat atât din punct de vedere financiar, cât și logistic pentru perfecționarea funcționarilor. Iată că prin acest proiect am reușit ca timp de 16 luni să degrevăm bugetul local de aceste costuri. Avem pregătite proiecte și în acest domeniu, iar când liniile de finanțare pe această temă se vor deschide pentru exercițiul bugetar al Uniunii Europene 2014 – 2020 vom depune noi cereri de finanțare. Proiectele cu finanțare nerambursabilă sunt foarte importante pentru orice comunitate locală, pentru orice instituție publică. Indiferent că se referă la modernizarea localităților, la perfecționarea funcționarilor pentru a oferi servicii publice cât mai aproape de doleanțele cetățenilor, la proiecte pentru tineret, sport, cultură”, a declarat Constantin Dinu, Primarul municipiului Moreni.

Valoarea totală eligibilă a proiectului (fără TVA) a fost de 420.655,96 lei, din care: 399.623,16 lei – valoare eligibilă nerambursabilă din Fondul Social European, iar 21.032,80 lei – cofinanţarea eligibilă a beneficiarului.

Obiectivul general al proiectului a fost: Îmbunătăţirea calităţii şi eficienţa serviciilor oferite de către funcţionarii publici cu accent pus pe procesul de descentralizare reflectat la nivelul furnizării de servicii publice.

Scopul proiectului a fost: Creşterea nivelului de perfecţionare şi specializare a funcţionarilor publici din Primăria municipiului Moreni.

Grupul ţintă al proiectului a fost format din 99 funcţionari publici ai Primăriei municipiului Moreni.

Principalele activităţi ale proiectului au fost: Organizarea cursului ,,ECDL” (M1); Organizarea cursului ,,Poliţia Locală” (M2); Organizarea seminarului ,,Implementarea principiilor dezvoltării durabile şi a protecţiei mediului în activitatea administraţiei publice locale” (S1); Organizarea cursului de limba engleză (M3); Organizarea seminarului ,,Egalitatea de şanse în administraţia publică” (S2); Organizarea cursului ,,Manager proiect” (M4); Organizarea cursului ,,Achiziții publice” (M5); Organizarea seminarului ,,Europa – promovare, cooperare, unitate” (S3); Realizarea Sondajului de opinie privind îmbunătățirea eficacității organizaționale și a furnizării serviciilor publice către cetățeni, Realizare analiză de impact a proiectului.

Datele Sondajului de opinie sunt disponibile la adresa:http://perfectionaremoreni.ro/stiri/18-sondaj-opinie-satisfactie-moreni

Skip to content