Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Contractul de finantare nr. 417/29.08.2019 “Eficiență instituțională și bună guvernare la nivelul municipiului Moreni”, cod MySMIS 129704, SIPOCA 671.

Loading

Deschide anunțul aici

Primăria municipiului Moreni a implementat proiectului aprobat prin Contractul de finantare nr.417/29.08.2019  în cadrul  Programului Operaţional Capacitate Administrativă 2014 -2020 (POCA) pentru Axa prioritară 2. Administrație publică și sistem judiciar accesibile şi transparente, Obiectivul Specific 2.1. Introducerea de sisteme si standarde comune in administratia publica locala ce optimizeaza procesele orentate catre beneficiari in concordanta cu SCAP

Titlul proiectului: ,, Eficienta institutionala si buna guvernare la nivelul Municipiului Moreni  ” ,  Cod MySMIS 129704  ,SIPOCA 671

Beneficiar : UAT Municipiul Moreni

             Obiectivul general al proiectului/Scopul proiectului:

Obiectivul general al proiectului consta in imbunatatirea procesului decizional  , a capacitatii administrative si a calitatii si eficientei serviciilor publice furnizate la nivelul Municipiului Moreni , din regiunea mai putin dezvoltata Sud –Muntenia , prin implementarea de proceduri de sistem si initierea de masuri de simplificare a unor proceduri de lucru si a unor politici publice prin dezvoltarea cunostintelor si abilitatilor personalului din cadrul institutiei .

Data de începere a proiectului : 29.08.2019

Data de sfarsit a proiectului : 29.06.2022

Perioada de implementare a proiectului : 34 luni

Valoarea totala a proiectului – 1,355,957 .26 lei

Valoarea eligibila a proiectului  -1,355,957 .26 lei

Vloarea eligibila nerambursabila – 1,328,838.11 lei

Cofinantarea eligibila a beneficiarului (2%)  – 27,119.15 lei

Anexa_1_Programul_anual_al_achizitiilor_pb.al_proiectului_EIBG.pdf

Anexa_2_Achizitii_directe_proiect_EIBG.pdf

Pentru mai multe informatii puteti accesa pagina web a proiectului https://primariamoreni.ro/proiect-sipoca-671/

Skip to content