Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Implicarea ONG-urilor în dezvoltarea durabilă a municipiului Moreni ca pol de creștere

Loading

RAPORT de monitorizare privind implementarea SDL a municipiului Moreni pentru perioada 2021-2028 din perspectiva societății civile

GHID pentru implementarea LEGII 544/2001 privind accesul la informații de interes public și a LEGII 52/2003 privind transparența decizională, din perspectiva societății civile

PLAN DE COOPERARE în vederea monitorizării Strategiei de dezvoltare locală a municipiului Moreni

GHID pentru ONG-uri de monitorizare a Strategiei de dezvoltare locală a municipiului Moreni

Obiectivul general al proiectului

 

Consolidarea capacității organizațiilor non-guvernamentale din zona Moreni de sprijin și promovare a dezvoltării la nivel local în contextul Strategiei de Dezvoltare Locală a Municipiului Moreni 2021 – 2028.

 

Obiectivele specifice ale proiectului

 

 1. Creșterea capacității ONG-urilor de a se implica în formularea și promovarea dezvoltării la nivel local.
 2. Imbunătățirea colaborării dintre administrația publică locală și ONGuri în vederea implementării și monitorizării Strategiei de dezvoltare locală a municipiului Moreni 2021 – 2028.
 3. Îmbunătățirea comunicării și transparenței decizionale și a participării la luarea deciziilor în municipiul Moreni și zonele adiacente.

 

Rezultate așteptate

 

 1. Parteneriat de Dezvoltare Locala consolidat si sustenabil, functional si la 6 luni de la incheierea proiectului;
 2. Personal din ONG-uri instruit în domeniile Competențe sociale si civice si Participare publică la luarea deciziilor, transparență decizională, acces la informații;
 3. Mecanisme de colaborare și parteneriat implementate;
 4. Proceduri si instrumente de lucru privind transparenta decizionala dezvoltate;
 5. Raport de monitorizare a implementarii Strategiei si Planului de actiune locala.

 

Grupul țintă al proiectului este reprezentat de urmatoarele categorii :

 • 80 de reprezentanți ai ONG-urilor locale și din împrejurimile municipiului – dintre aceștia cel putin 30 vor beneficia de diverse forme de instruire, iar ceilalți vor fi implicați în activitățile proiectului precum workshopuri, grupuri de lucru, ateliere, conferințe, monitorizare strategie și plan de acțiune etc.
 • 10 aleși locali – primar, vieprimar, consilieri locali- care vor participa la activitățile proiectului destinate cooperării și parteneriatului precum workshopuri, seminarii, ateliere, conferințe.
 • 10 persoane din personalul din autoritatea publică locală – vor participa la activitățile proiectului destinate cooperării și parteneriatului precum workshopuri, seminarii, ateliere, conferinte, precum și la analiza și validarea ghidurilor și procedurilor realizate în cadrul proiectului.
 • Aprox 1000 de cetățeni din municipiul Moreni care vor fi informați cu privire la activitățile din proiect prin intermediul mass media și al rețelelor de socializare, sau prin participarea la diverse evenimente.

 

Parteneri: Fundația TERRA Mileniul III și UAT Moreni

 

 

Proiectul este implementat în cadrul Programului Operațional Capacitate Administrativă, cofinanțat de Uniunea Europeană prin Fondul Social European, Axa Prioritară “Administrație publică și sistem judiciar eficiente”, Componenta CP14/2021- pentru regiunile mai puțin dezvoltate – Consolidarea capacității ONGurilor și partenerilor sociali de a se implica în formularea și promovarea dezvoltării la nivel local.

 

Valoarea totală a proiectului:  336.290,42 lei

Data începerii proiectului 01.07.2022

Perioada de implementare 14 luni.

 

Skip to content